جایزۀ مقاله‌نویسی دیوید اِفِرد برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی فلسفۀ دین

ارسال شده در: خارجی, رویداد | 0 | تعداد بازدید: 256

جایزۀ مقاله‌نویسی دیوید اِفِرد جایزه‌ای که برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی فلسفۀ دین در نظر گرفته شده و توسط انتشارات دانشگاه کمبریج و انجمن بریتانیایی فلسفۀ دین حمایت می‌شود. مقالۀ برگزیده در مجلۀ مطالعات دینی منتشر خواهد شد و جایزۀ ۳۰۰ یورویی را به‌دست خواهد آورد.

این جایزه که برای دانشجویان و فارغ‌التحصیلان فلسفۀ دین درنظر گرفته شده باید یکی از مسائل فلسفۀ دین را بکاود و تعداد کلمات آن به انگلیسی نباید بیش از ۸۰۰۰ کلمه باشد. هرچند ممکن است در نهایت جایزه به هیچ مقاله‌ای تعلق نگیرد، ولی همۀ مقالات برای چاپ در مجلۀ مطالعات دینی مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. مقالات باید حداکثر تا ۱۰ دی ۱۴۰۰ (۳۱ دسامبر ۲۰۲۱) در قسمت مربوط به این جایزه در سایت مجلۀ مطالعات دینی بارگذاری شوند و مقاله برای داوری ناشناس نباید مشتمل بر نام و اطلاعات او باشد.

منبع

دیدگاهی بنویسید

9  +  1  =