جلسات دکتر محمود مروارید با عنوان مباحثی در فلسفه دین

ارسال شده در: رسانه‌ها, صوتی | 3 | تعداد بازدید: 2,673

مباحثی در فلسفه دین (برهان صدیقین، بساطت ذات و صفات و مسأله شر) دکتر محمود مروارید دانشیار پژوهشگاه دانش های بنیادی (IPM) روز نخست: مسئله شر و خداباوری شکاکانه دانشیار پژوهشگاه دانش های بنیادی با اشاره به این که یکی … Continued