چهارمین همایش بین‌المللی فلسفه دین معاصر
با موضوع: دین، فلسفه و زندگی

انجمن علمی فلسفۀ دین ایران، به منظور گسترش مباحثات و تحقیقات در حوزۀ فلسفۀ دین میان اساتید و پژوهشگران كشورهای مختلف هر ساله اقدام به برگزاری همایش بین‌المللی در این زمینه نموده است.

اولین همایش در سوم و چهارم دیماه ۱۳۹۱ (۲۳ و ۲۴ دسامبر ۲۰۱۲) با محوریت استدلال‌های وجود خدا در غرب و شرق، تجربه دینی، تكثرگرایی دینی، الهیات و شر، عقلانیت باورهای دینی، گفتگوی شرق و غرب بر محور دین، مطالعات میان‌فرهنگی و فلسفه دین معاصر، دین و تکنولوژی و جایگاه هنر دینی در فلسفه دین معاصر؛ دومین همایش در ۲۳ و ۲۴ دیماه ۱۳۹۲ (۱۳ و ۱۴ ژانویه ۲۰۱۴) با محوریت الهیات تطبیقی، علم و دین / علم دینی، تنوع ادیان و فلسفۀ دین و حکمت اسلامی و سومین همایش نیز به‌منظور فراهم ساختن زمینۀ گفتگو و پژوهش‌های بنیادین در فلسفۀ دین و پیشبرد تفكرات فلسفی در حوزۀ دین و تقویت پژوهش‌های علمی در این زمینه از سوی انجمن علمی فلسفۀ دین ایران در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه ۷ و ۸ ژانویه ۲۰۱۵ برابر با ۱۷ و ۱۸ دی ۱۳۹۳ در ایران برگزار گردید که اندیشمندانی داخلی و همچنین از کشورهای مختلف در آن شرکت نمودند و نشاط علمی ارزشمندی را در این زمینه ایجاد کردند.

انجمن علمی فلسفه دین ایران و دانشکده الهیات و فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران در سال جاری نیز از تمامی اندیشمندان، محققان و دانشجویان جهت شركت در چهارمین همایش بین‌المللی، دعوت به‌عمل می‌آورد.

برگزارکنندگان:
انجمن علمی فلسفه دین ایران و دانشکده الهیات و فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

زمان برگزاری:
روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ۶ و ۷ بهمن ۱۳۹۴ برابر با ۲۶ و ۲۷ ژانویه ۲۰۱۶

مكان:
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

موضوع همایش:
مباحث معاصر در فلسفه دین: با محوریت دین، فلسفه و زندگی

رئیس همایش:
دکتر محسن جوادی

دبیر کمیته بین‌الملل:
دکتر رضا اکبری

دبیر کمیته اجرایی:
دکتر قدرت الله قربانی

مدیر اجرایی:
جواد طاهری

محورهای همایش
دین و معنای زندگی
مسأله فناناپذیری نفس و زندگی پس از مرگ
دین و سبک زندگی
مسألۀ شر
عقل و ایمان
کشف و تجربه دینی و عرفانی
زبان دین و هرمنوتیک
صلح و معنای زندگی

مهلت ارسال چکیده مقالات: تا ۲۴ آبان ۱۳۹۴ برابر با پانزدهم ماه نوامبر ۲۰۱۵ تمدید شد.

اعلام پذیرش اولیه علمی: حداکثر یک ماه پس از دریافت چکیده مقاله

مهلت ارسال اصل مقالات: جمعه ۱۱ دیماه ۱۳۹۴ برابر با یکم ژانویه ۲۰۱۶

دانلود چکیدۀ مقالات فارسی چهارمین همایش