گزارش هفتمین همایش بین‌المللی فلسفۀ دین معاصر

 

هفتمین همایش بین المللی فلسفه دین معاصر

رئیس همایش: حمیدرضا آیت اللهی

دبیر علمی همایش: رسول رسولی پور

دبیر اجرایی همایش: علیرضا دری نوگورانی

مدیر اجرایی همایش: جواد طاهری

معاون اجرایی: مهشید الوندی

موضوع همایش: فلسفه دین مقایسه­‌ای (۲): مبانی و مسائل

مبانی:

– چیستی فلسفه دین مقایسه­‌ای

– امکان و تحقق فلسفه دین مقایسه­‌ای

– روش فلسفه دین مقایسه­‌ای

– پیش فرض های فلسفه دین مقایسه ­‌ای

– تاثیر سنخ دین در مسائل فلسفه دین

– تعریف دین در فلسفه دین های مختلف

مسائل:

– مفهوم خدا یا امر متعالی

– براهین اثبات خدا/امر قدسی

– تجربه دینی و وحی

– زندگی پس از مرگ (جاودانگی انسان)

– مساله شر

– عقل و ایمان

– رابطه خدا و طبیعت (نسبت خدا و جهان)

– زبان دین

– معنای زندگی

– حقانیت و نجات و کثرت گرایی دینی

– صفات و افعال الهی

– خاستگاه دین

– انتظار بشر از دین و کارکردهای دین

– گفتگوی ادیان

– دین و اخلاق

تاریخ برگزاری همایش: سه شنبه و چهارشنبه ۹ و ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۷؛ ۲۹ و ۳۰ ژانویه ۲۰۱۹

مکان برگزاری: دانشگاه خوارزمی، خیابان مفتح جنوبی، تهران، ایران

نقشه: اینجا

مهلت ارسال چکیده مقالات: ۱۰ آذر ۱۳۹۷؛ ۱ دسامبر ۲۰۱۸

* مقالات باید جنبه مقایسه‌ای (دو فیلسوف یا دو مکتب یا دو رویکرد در فلسفۀ دین) داشته باشند.

* چکیدۀ ارسالی باید شامل حداقل ۳۰۰ و حدکثر ۳۵۰ کلمه، دست‌کم سه کلید واژه، و اطلاعات نویسنده(ها) از جمله نام کامل نویسنده(ها)، وضعیت کنونی علمی-تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی، دانشگاه مربوطه (در صورت عدم تمایل به ذکر دانشگاه از عبارت «نویسنده مستقل» استفاده شود.)، آدرس ایمیل نویسنده(ها).

* شماره موبایل نویسنده(ها) باید به نحو مجزا یعنی از طریق ایمیل ارسال شود و در خود چکیده درج نشود.

مهلت ارسال متن نهایی سخنرانی: ۱۰ دی ۱۳۹۷؛ ۳۱ دسامبر ۲۰۱۸

دفترچۀ چکیده‌ها