رئیس همایش: دکتر حمیدرضا آیت اللهی

دبیر علمی همایش: دکتر محمد سعیدی مهر

دبیر اجرایی همایش: دکتر قدرت الله قربانی

مدیر همایش: جواد طاهری

مبانی:

– چیستی فلسفه دین مقایسه­‌ای

– امکان و تحقق فلسفه دین مقایسه­‌ای

– روش فلسفه دین مقایسه­‌ای

– پیش فرض‌های فلسفه دین مقایسه­‌ای

– فواید فلسفه دین مقایسه‌ای

 

مسائل:

– تعریف دین

– مفهوم خدا یا امر متعالی

– براهین اثبات خدا/امر قدسی

– تجربه دینی و وحی

– زندگی پس از مرگ (جاودانگی انسان)

– مساله شر

– عقل و ایمان

– رابطه خدا و طبیعت (نسبت خدا و جهان)

– زبان دین

تاریخ برگزاری همایش:  ۱۷ و ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۶

مکان برگزاری: دانشگاه تربیت مدرس، تهران

مهلت ارسال چکیده مقالات: ۳۰ آبان ۱۳۹۶

اعلام پذیرش اولیه علمی: حداکثر یک ماه پس از دریافت چکیده مقاله

مهلت ارسال اصل مقالات: ۱۵ دیماه ۱۳۹۶

مهلت ثبت نام: بعد از پذیرش چکیده

پذیرش نهایی: پس از تکمیل ثبت نام

شیوه‌نامه تألیف: شیوه نامه را از این قسمت دریافت فرمایید: اینجا

ارسال مقالات و چیکده: philorconf@gmail.com

 

چکیده مقالات ششمین همایش