گزارش رسول رسولی‌پور (دبیر علمی همایش)

محسن جوادی: فلسفۀ اخلاق به مثابۀ جزئی از فلسفۀ دین

گزارش تصویری افتتاحیه