(یکشنبه، ۹ خرداد ۱۴۰۰)

افتتاحیه

نشست اول: علوم تجربی و فلسفۀ دین (فارسی) | زمان: ساعت ۹:۳۰ تا ۱۰:۵۰ مدیر نشست: رضا اکبری

زینب سالاری: تحلیل مفهومی و تولید محتوا در فلسفۀ دین تحلیلی: مورد یوجین ناگازاوا و لیندا زگزبسکی

جواد درویش آقاجانی: چشم‌انداز علمی و مسائل الهیاتی: بررسی پروژۀ فعل الهی رصدخانۀ واتیکان

میثم فصیحی رامندی: علوم شناختی دین: پاسخ‌های نو به پرسش‌های قدیمی، معرفی اجماعی رویکرد شناختی به مطالعات دین

نشست دوم: فلسفۀ دین و موانع پیش‌رو (فارسی) | زمان: ساعت ۱۱:۱۰ تا ۱۲:۳۰ مدیر نشست: محمدحسین مهدوی‌نژاد

قدرت‌الله قربانی: موانع پیش‌روی فلسفۀ دین در ایران

اکبر قربانی: موانع گسترش فلسفۀ دین در دانشگاه‌های ایران

اردشیر محمودی و زهرا اخلاقی: عدم توجه به ابعاد فرهنگی و انضمامی دین در همایش‌های فلسفۀ دین

نشست سوم: آموزش و پژوهش فلسفۀ دین (فارسی) | زمان: ساعت ۱۴:۱۵ تا ۱۵:۲۵ مدیر نشست: قدرت‌الله قربانی

رسول رسولی‌پور

محمد سعیدی‌مهر

نشست چهارم: دانشگاه و یادگیری فلسفۀ دین (فارسی) | زمان: ساعت ۱۵:۴۵ تا ۱۶:۵۵ مدیر نشست: مهدی اخوان

جواد طاهری

مسعود طوسی سعیدی

نشست پنجم: دانشگاه و استادان فلسفۀ دین (فارسی) | زمان: ساعت ۱۷:۱۵ تا ۱۸:۲۵ مدیر نشست: محمد سعیدی‌مهر

حمیدرضا آیت‌اللهی

امیرعباس علی‌زمانی