فراخوان همایش

روز اول (یکشنبه، ۹ خرداد ۱۴۰۰)

افتتاحیۀ همایش | ساعت ۹:۰۰ تا ۹:۳۰ (http://philor.org/?page_id=1851)

نشست اول: علوم تجربی و فلسفۀ دین (فارسی)

زمان: ساعت 9:30 تا ۱۰:۵۰

مدیر نشست: رضا اکبری

آدرس اتاق: http://philor.org/?page_id=1851

ردیف

سخنران

عنوان

زمان

۱

زینب سالاری

تحلیل مفهومی و تولید محتوا در فلسفۀ دین تحلیلی: مورد یوجین ناگازاوا و لیندا زگزبسکی

۹:۳۰ تا ۹:۵۰

۲

جواد درویش 

چشم‌انداز علمی و مسائل الهیاتی: بررسی پروژۀ فعل الهی رصدخانۀ واتیکان

۹:۵۰ تا ۱۰:۱۰

۳

میثم فصیحی 

علوم شناختی دین: پاسخ‌های نو به پرسش‌های قدیمی، معرفی اجماعی رویکرد شناختی به مطالعات دین

۱۰:۱۰ تا ۱۰:۳۰

پرسش و پاسخ

۱۰:۳۰ تا ۱۰:۵۰


استراحت  | ساعت ۱۰:۵۰ تا ۱۱:۱۰ 

نشست دوم: فلسفۀ دین و موانع پیش‌رو (فارسی)

زمان: ساعت 11:10 تا ۱۲:۳۰

مدیر نشست: محمدحسین مهدوی‌نژاد

آدرس اتاق: http://philor.org/?page_id=1851

ردیف

سخنران

عنوان

زمان

۱

قدرت‌الله قربانی

موانع پیش روی فلسفۀ دین در ایران

۱۱:۱۰ تا ۱۱:۳۰

۲

اکبر قربانی

موانع گسترش فلسفۀ دین در دانشگاه‌های ایران

۱۱:۳۰ تا ۱۱:۵۰

۳

اردشیر محمودی، زهرا اخلاقی

عدم توجه به ابعاد فرهنگی و انضمامی دین در همایش‌های فلسفۀ دین

۱۱:۵۰ تا ۱۲:۱۰

پرسش و پاسخ

۱۲:۱۰ تا ۱۲:۳۰


استراحت  | ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۴:۱۵

نشست سوم: آموزش و پژوهش فلسفۀ دین (فارسی)

زمان: ساعت 14:15 تا ۱۵:۲۵

مدیر نشست: قدرت‌الله قربانی

آدرس اتاق: http://philor.org/?page_id=1851

ردیف

سخنران

زمان

۱

رسول رسولی‌پور

۱۴:۱۵ تا ۱۴:۴۰

۲

محمد سعیدی‌مهر

۱۴:۴۰ تا ۱۵:۰۵

پرسش و پاسخ

۱۵:۰۵ تا ۱۵:۲۵

استراحت  | ساعت ۱۵:۲۵ تا ۱۵:۴۵

نشست چهارم: دانشگاه و یادگیری فلسفۀ دین (فارسی)

زمان: ساعت 15:45 تا ۱۶:۵۵

مدیر نشست: مهدی اخوان

آدرس اتاق: http://philor.org/?page_id=1851

ردیف

سخنران

زمان

۱

جواد طاهری

۱۵:۴۵ تا ۱۶:۱۰

۲

مسعود طوسی سعیدی

۱۶:۱۰ تا ۱۶:۳۵

پرسش و پاسخ

۱۶:۳۵ تا ۱۶:۵۵

 

استراحت  | ساعت ۱۶:۵۵ تا ۱۷:۱۵

 

نشست پنجم: دانشگاه و استادان فلسفۀ دین (فارسی)

زمان: ساعت 17:15 تا ۱۸:۲۵

مدیر نشست: محمد سعیدی‌مهر

آدرس اتاق: http://philor.org/?page_id=1851

ردیف

سخنران

زمان

۱

حمیدرضا آیت‌اللهی

۱۷:۱۵ تا ۱۷:۴۰

۲

امیرعباس علیزمانی

۱۷:۴۰ تا ۱۸:۰۵

پرسش و پاسخ

۱۸:۰۵ تا ۱۸:۲۵

 

استراحت  | ساعت ۱۸:۲۵ تا ۱۸:۴۵

 

نشست ششم: دانشگاه و استادان فلسفۀ دین (انگلیسی)

زمان: ساعت 18:45 تا ۱۹:۵۵

مدیر نشست: رسول رسولی‌پور

آدرس اتاق: http://en.philor.org/?page_id=853

ردیف

سخنران

زمان

۱

رابرت آئودی 

۱۸:۴۵ تا ۱۹:۱۰

۲

ادوارد ویرنگا

۱۹:۱۰ تا ۱۹:۳۵

پرسش و پاسخ

۱۹:۳۵ تا ۱۹:۵۵

 

پایان روز اول همایش

روز دوم (دوشنبه، ۱۰ خرداد ۱۴۰۰)

نشست اول: الگوهای آموزش فلسفۀ دین (فارسی)

زمان: ساعت 9:30 تا ۱۰:۵۰

مدیر نشست: محسن جاهد

آدرس اتاق: http://philor.org/?page_id=1851

ردیف

سخنران

عنوان

زمان

۱

مسعود صادقی

تحلیل و بررسی یک مجموعۀ آنلاین در حیطۀ فلسفه/فلسفۀ دین: Word Philosophy-1000

۹:۳۰ تا ۹:۵۰

۲

مهسا پوست‌فروش‌فرد، سعید ناجی

ورود مسائل فلسفۀ دین به مدارس با تأکید بر مسئلۀ علم و دین

۹:۵۰ تا ۱۰:۱۰

۳

بهروز اسدی،
 محمد کرمی

آموزش مبتنی بر حل مسئله (PBL)؛ رویکردی نوین در آموزش فلسفۀ دین

۱۰:۱۰ تا ۱۰:۳۰

پرسش و پاسخ

۱۰:۳۰ تا ۱۰:۵۰


استراحت  | ساعت ۱۰:۵۰ تا ۱۱:۱۰ 

نشست دوم: برنامه‌های درسی فلسفۀ دین (فارسی)

زمان: ساعت 11:10 تا ۱۲:۳۰

مدیر نشست: جهانگیر مسعودی

آدرس اتاق: http://philor.org/?page_id=1851

ردیف

سخنران

عنوان

زمان

۱

غلامحسین خدری

تبیین و تحلیل ماتریس SWOT رشتۀ فلسفۀ دین در دانشگاه پیام‌نور

۱۱:۱۰ تا ۱۱:۳۰

۲

مهدی ذاکری

برنامۀ درسی جدید رشتۀ فلسفۀ دین در مقطع کارشناسی‌ارشد: نقاط قوت و ضعف

۱۱:۳۰ تا ۱۱:۵۰

۳

امیر صادقی

رابطۀ «علم و دین»، آیا علمی ارجح است؟
  (بررسی و نقد جایگاه علوم‌انسانی در برنامۀ درسی درس «علم و دین»)

۱۱:۵۰ تا ۱۲:۱۰

پرسش و پاسخ

۱۲:۱۰ تا ۱۲:۳۰


استراحت  | ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۴:۱۵

نشست سوم: مراکز علمی فلسفۀ دین (فارسی)

زمان: ساعت 14:15 تا ۱۵:۲۵

مدیر نشست: رضا اکبری

آدرس اتاق: http://philor.org/?page_id=1851

ردیف

سخنران

زمان

۱

علی‌رضا قائمی‌نیا

۱۴:۱۵ تا ۱۴:۴۰

۲

محسن جوادی

۱۴:۴۰ تا ۱۵:۰۵

پرسش و پاسخ

۱۵:۰۵ تا ۱۵:۲۵

استراحت  | ساعت ۱۵:۲۵ تا ۱۵:۴۵

 

نشست چهارم: فلسفۀ دین: گذشته، حال و آینده (انگلیسی)

زمان: ساعت 15:45 تا ۱۶:۵۵

مدیر نشست: محسن فیض‌بخش

آدرس اتاق: http://en.philor.org/?page_id=853

ردیف

سخنران

زمان

۱

سجاد رضوی

۱۵:۴۵ تا ۱۶:۱۰

۲

محمدرضا بهرنگی

۱۶:۱۰ تا ۱۶:۳۵

پرسش و پاسخ

۱۶:۳۵ تا ۱۶:۵۵

 

استراحت  | ساعت ۱۶:۵۵ تا ۱۷:۱۵

 

نشست پنجم: ایده‌پردازی در فلسفۀ دین (فارسی)

زمان: ساعت 17:15 تا ۱۸:۲۵

مدیر نشست: مهدی عباس‌زاده

آدرس اتاق: http://philor.org/?page_id=1851

ردیف

سخنران

زمان

۱

احد فرامرز قراملکی 

۱۷:۱۵ تا ۱۷:۴۰

۲

رضا برنجکار

۱۷:۴۰ تا ۱۸:۰۵

پرسش و پاسخ

۱۸:۰۵ تا ۱۸:۲۵

 

استراحت  | ساعت ۱۸:۲۵ تا ۱۸:۴۵

 

نشست ششم: سردبیری مجلات فلسفۀ دین (انگلیسی)

زمان: ساعت 18:45 تا ۱۹:۵۵

مدیر نشست: محمد سعیدی‌مهر

آدرس اتاق: http://en.philor.org/?page_id=853

ردیف

سخنران

زمان

۱

تامس سینور 

۱۸:۴۵ تا ۱۹:۱۰

۲

تِد ف. پیترز

۱۹:۱۰ تا ۱۹:۳۵

پرسش و پاسخ

۱۹:۳۵ تا ۱۹:۵۵

 

پایان روز دوم همایش 

 

روز سوم (سه‌شنبه، ۱۱ خرداد ۱۴۰۰)

نشست اول: فلسفۀ دین و ظرفیت‌های روش‌شناختی فلسفۀ اسلامی (فارسی)

زمان: ساعت 9:30 تا ۱۰:۵۰

مدیر نشست: حسین هوشنگی

آدرس اتاق: http://philor.org/?page_id=1851

ردیف

سخنران

عنوان

زمان

۱

احمد کریمی، محمدرضا اردشیر لاریجانی 

روش آموزش فلسفه در آثار آیت‌الله مطهری و ظرفیت‌های جهانی‌سازی فلسفۀ دین اسلامی

۹:۳۰ تا ۹:۵۰

۲

مجید احسن

کاربست اصطلاحات فلسفه اسلامی در فهم فلسفۀ دین؛ بررسی موردپژوهانه هستی و چیستی فلسفۀ دین

۹:۵۰ تا ۱۰:۱۰

۳

امید ارجمند

معاصر سازی مسائل فلسفۀ دین در اندیشه شهید مطهری: بررسی موردی برهان هدایت

۱۰:۱۰ تا ۱۰:۳۰

پرسش و پاسخ

۱۰:۳۰ تا ۱۰:۵۰


استراحت  | ساعت ۱۰:۵۰ تا ۱۱:۱۰ 

نشست دوم: فلسفۀ دین و ظرفیت‌های روش‌شناختی فلسفۀ غرب (فارسی)

زمان: ساعت 11:10 تا ۱۲:۳۰

مدیر نشست: محمد اصغری

آدرس اتاق: http://philor.org/?page_id=1851

ردیف

سخنران

عنوان

زمان

۱

حسین هوشنگی

جایگاه دانشکدۀ الهیات و نسبت آن با دانشکدۀ فلسفۀ از دیدگاه کانت

۱۱:۱۰ تا ۱۱:۳۰

۲

سیدمحمود نجاتی حسینی

برنامۀ پژوهشیِ جامعه‌شناسیِ فلسفیِ دین: به سمت هم‌گرایی فلسفۀ دین و جامعه‌شناسی دین

۱۱:۳۰ تا ۱۱:۵۰

۳

مالک شجاعی جشوقانی

درس‌هایی از ایدۀ «پایان فلسفۀ دین» برای آموزش فلسفۀ دین در ایران (با تأکید بر آرای نیک تراکاکیس)

۱۱:۵۰ تا ۱۲:۱۰

پرسش و پاسخ

۱۲:۱۰ تا ۱۲:۳۰


استراحت  | ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۴:۱۵

نشست سوم: تألیف و ترجمه در فلسفۀ دین (فارسی)

زمان: ساعت 14:15 تا ۱۵:۲۵

مدیر نشست: امیرحسین خداپرست

آدرس اتاق: http://philor.org/?page_id=1851

ردیف

سخنران

زمان

۱

انشاءالله رحمتی

۱۴:۱۵ تا ۱۴:۴۰

۲

نعیمه پورمحمدی

۱۴:۴۰ تا ۱۵:۰۵

پرسش و پاسخ

۱۵:۰۵ تا ۱۵:۲۵

استراحت  | ساعت ۱۵:۲۵ تا ۱۵:۴۵

 

نشست چهارم: گروه‌های آموزشی فلسفۀ دین (انگلیسی)

زمان: ساعت 15:45 تا ۱۶:۵۵

مدیر نشست: جواد طاهری

آدرس اتاق: http://en.philor.org/?page_id=853

ردیف

سخنران

زمان

۱

کلاوس فون استوش

۱۵:۴۵ تا ۱۶:۱۰

۲

جاشوا هولمان

۱۶:۱۰ تا ۱۶:۳۵

پرسش و پاسخ

۱۶:۳۵ تا ۱۶:۵۵

 

استراحت  | ساعت ۱۶:۵۵ تا ۱۷:۱۵

 

نشست پنجم: مراکز جهانی فلسفۀ دین (انگلیسی)

زمان: ساعت 17:15 تا ۱۸:۲۵

مدیر نشست: رسول رسولی‌پور

آدرس اتاق: http://en.philor.org/?page_id=853

ردیف

سخنران

زمان

۱

کورتیس ریگزبی

۱۷:۱۵ تا ۱۷:۴۰

۲

امیر صائمی

۱۷:۴۰ تا ۱۸:۰۵

پرسش و پاسخ

۱۸:۰۵ تا ۱۸:۲۵

 

استراحت  | ساعت ۱۸:۲۵ تا ۱۸:۴۵

 

نشست ششم: عمومی‌سازی فلسفۀ دین (انگلیسی)

زمان: ساعت 20:30 تا ۲۱:۴۰

مدیر نشست: موسی محمدیان

آدرس اتاق: http://en.philor.org/?page_id=853

ردیف

سخنران

زمان

۱

دانکن پریچارد 

۲۰:۳۰ تا ۲۰:۵۵

۲

کوین تیمپی

۲۰:۵۵ تا ۲۱:۲۰

پرسش و پاسخ

۲۱:۲۰ تا ۲۱:۴۰

پایان روز سوم همایش 

 

 

روز چهارم (چهارشنبه، ۱۲ خرداد ۱۴۰۰)

اختتامیه

میزگرد 

زمان: ساعت 17 تا ۱۹

آدرس اتاق: http://en.philor.org/?page_id=853

با حضور

چارلز تالیور، تدئوس متز، محمد سعیدی‌مهر و رسول رسولی‌پور 

 

گزارش دبیر علمی همایش

 

 

0