برنامۀ کمیتۀ فلسفۀ دین قاره‌ای در سال ۱۴۰۳

این کمیته در سال جاری، علاوه بر دو حلقۀ مطالعاتی قرائت و تفسیر متن «وجود و زمان» هایدگر و قرائت و تفسیر متن «پدیدار شناسی روح هگل» که پیش‌تر اطلاع‌رسانی شده بودند، نسبت به برگزاری چهار سخنرانی علمی به‌صورت برخط در قالب فصلی، برگزاری مدرسۀ تابستانه فلسفۀ دین قاره‌ای به‌صورت آنلاین و حضوری (در صورت امکان در یکی از دانشگاه‌های خارج تهران)، هشت معرفی کتاب به‌صورت سخنرانی مجازی به همراه متن مکتوب و برگزاری دو کارگاه علمی به صورت بر خط در طول سال اقدام خواهند نمود.

همچنین این کمیته به منظور هم‌فکری و هماهنگی طرح‌ها، جلساتی را با مشارکت صاحب‌نظران این حوزه و با مدیریت جناب آقای دکتر مهدی اصفهانی برگزار خواهد کرد.

دیدگاهی بنویسید

2  +  3  =