بستۀ تصویری معرفی آثار برگزیدۀ دومین جایزۀ فلسفۀ دین

به اطلاع علاقه‌مندان می‌رساند، سلسله‌نشست‌های معرفی آثار برگزیدۀ دومین جایزۀ فلسفۀ دین در بهمن و اسفند ۱۴۰۲ برگزار گردید. فایل تصویری این نشست‌ها تنظیم شده و به ترتیب برگزاری در زیر قابل مشاهده است.

رسالۀ برگزیده: فریدالدین سبط: «بررسی چگونگی علم خداوند به شرطی‌های خلاف واقع آزادی؛ نقد مولینیزم»

پایان‌نامۀ برگزیده: امیرمحمد دوازده امامی: «بررسی تئودیسۀ بروس رایشنباخ درباب شرور طبیعی بر مبنای دیدگاه دیوید چالمرز دربارۀ نسبت امکان و تصورپذیری»

مقالۀ برگزیده: امیرحسین زادیوسفی: «A Neglected Interpretation of Avicenna’s Theory of God’s Knowledge of Particulars

پایان‌نامۀ برگزیده: الیناز احمدی لاریجانی: «اختیار بدون مسئولیت اخلاقی از نگاه بروس والر»

کتاب برگزیده: زینب سالاری: شرط‌بندی بر وجود خدا؛ نگاهی معرفت‌شناختی به برهان‌های عملی خداباوری

دیدگاهی بنویسید

69  +    =  75