حلقۀ مطالعاتی «وجود و زمان»

کمیتۀ فلسفۀ دین قاره‌ای انجمن‌علمی فلسفۀ دین ایران حلقۀ مطالعاتی ترجمه و تفسیر متن اصلی وجود و زمان نوشتۀ مارتین هایدگر را با تأکید بر مباحث فلسفۀ دین و با راهبری جناب آقای دکتر مهدی اصفهانی (عضو هئیت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) برگزار می‌کند. این حلقۀ مطالعاتی از آغاز بند ۱۰ تا پایان بند ۲۴ کتاب را شامل خواهد شد (فایل صوتی بندهای پیشین در اختیار ثبت‌نام‌کنندگان قرار خواهد گرفت). همچنین مقرر است هر چهار جلسه یک‌بار، نشست‌های ادواری با حضور استادان متخصص در این زمینه برای بحث پیرامون بخش‌های تفسیرشده طی چهارجلسۀ گذشته برگزار گردد.

این حلقۀ مطالعاتی چهارشنبه‌ها از ساعت ۱۳ تا ۱۵ و به مدت یک‌سال برگزار خواهد شد. اولین جلسۀ از این حلقۀ مطالعاتی، ۹ اسفند ۱۴۰۲ خواهد بود.

همچنین به متقاضیان دریافت گواهی، مشروط به شرکت منظم در جلسات و پرداخت هزینه، از سوی انجمن‌علمی فلسفۀ دین ایران گواهی رسمی اعطا خواهد شد.

حلقه به‌صورت حضوری و مجازی برگزار می‌شود و اطلاعات تکمیلی برای افرادی که از طریق این آدرس ثبت‌نام می‌کنند ارسال خواهد شد.

دیدگاهی بنویسید

68  +    =  78