معرفی برگزیدگان دومین جایزۀ فلسفۀ دین (۲)

ارسال شده در: برنامه‌های انجمن, جایزۀ فلسفۀ دین | 0 | تعداد بازدید: 259

دومین نشست از سلسله‌نشست‌های معرفی آثار برگزیدۀ دومین جایزۀ فلسفۀ دین با معرفی رسالۀ برتر این دوره از جایزه برگزار شد. در این نشست آقای امیرمحمد دوازده امامی در ارتباط با پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد خود تحت عنوان «بررسی تئودیسۀ بروس رایشنباخ درباب شرور طبیعی بر مبنای دیدگاه دیوید چالمرز دربارۀ نسبت امکان و تصورپذیری» صحبت کرد.

این نشست دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰ به‌صورت مجازی برگزار شد.

فایل تصویری این نشست در زیر قابل مشاهده است.

دیدگاهی بنویسید

42  +    =  51