معرفی برگزیدگان دومین جایزۀ فلسفۀ دین (۱)

اولین نشست از سلسله‌نشست‌های معرفی آثار برگزیدۀ دومین جایزۀ فلسفۀ دین با معرفی رسالۀ برتر این دوره از جایزه برگزار شد. در این نشست دکتر فریدالدین سبط در ارتباط با رسالۀ خود تحت عنوان «بررسی چگونگی علم خداوند به شرطی‌های خلاف واقع آزادی؛ نقد مولینیزم» صحبت کرد.

این نشست دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰ به‌صورت مجازی برگزار شد.

فایل تصویری این نشست در زیر قابل مشاهده است.

دیدگاهی بنویسید

37  +    =  46