معرفی برگزیدگان دومین جایزۀ فلسفۀ دین

به گزارش روابط عمومی انجمن‌علمی فلسفۀ دین ایران، طی مراسمی که روز دوشنبه ۴ دی ماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۶در شهر کتاب بهشتی برگزار شد، برگزیدگان دومین جایزۀ فلسفۀ دین بنا بر نظر شورای علمی جایزه به ترتیب زیر معرفی شدند:

در بخش مقاله: امیرحسین زادیوسفی برای مقالۀ «A neglected interpretation of Avicenna’s theory of God’s knowledge of particulars»؛

در بخش کتاب: زینب سالاری برای تألیف کتاب «شرط‌بندی بر وجود خدا؛ نگاهی معرفت‌شناختی به برهان‌های عملی خداباوری»؛

در بخش پایان‌نامه و رساله: امیرمحمد دوازده امامی‌زاده با پایان‌نامۀ «بررسی تئودیسۀ بروس رایشنباخ درباب شرور طبیعی بر مبناي دیدگاه دیوید چالمرز دربارة نسبت امکان و تصورپذیری»، فریدالدین سبط با رسالۀ «بررسی چگونگی علم خداوند به شرطی‌های خلاف واقع آزادی: نقد موئینرم»، الیناز احمدی لاریجانی با پایان‌نامۀ «اختیار بدون مسئولیت اخلاقی از نگاه بروس والر»

گزارش تصویری این نشست در انتهای همین مطلب درج شده است.

از میان همۀ آثار دریافت شده توسط دبیرخانۀ دومین جایزۀ فلسفۀ دین، نامزدهایی نهایی دریافت جایزه به شرح زیر بودند که از میان آن‌ها ۵ اثر بالا بیش‌تر امتیاز را کسب کردند:

نامزدهای بخش پایان‌نامه و رسالۀ دومین جایزۀ فلسفۀ دین

امیرمحمد دوازده امامی‌زاده با پایان‌نامۀ «بررسی تئودیسۀ بروس رایشنباخ درباب شرور طبیعی بر مبناي دیدگاه دیوید چالمرز دربارة نسبت امکان و تصورپذیری»

فریدالدین سبط با رسالۀ «بررسی چگونگی علم خداوند به شرطی‌های خلاف واقع آزادی: نقد موئینرم»

الیناز احمدی لاریجانی با پایان‌نامۀ «اختیار بدون مسئولیت اخلاقی از نگاه بروس والر»

***

نامزدهای بخش کتاب دومین جایزۀ فلسفۀ دین

زینب سالاری برای تألیف کتاب «شرط‌بندی بر وجود خدا؛ نگاهی معرفت‌شناختی به برهان‌های عملی خداباوری»

امیر مازیار برای تألیف کتاب «رؤیا، استعاره و زبان دین: متن دینی چون متن هنری»

***

نامزدهای بخش مقاله دومین جایزۀ فلسفۀ دین

سید محسن اسلامی برای مقالۀ «Progress on the Problem of Evil»

سیده زهرا حسینی برای مقالۀ «نقد و بررسی الهیات استعاری مک‏فیگ و مبانی معرفتی آن»

روزبه زارع برای مقالۀ «الهیات طبیعی معاصر و خدای رخنه‌ها»

امیرحسین زادیوسفی برای مقالۀ «A neglected interpretation of Avicenna’s theory of God’s knowledge of particulars»

مهدی عباس‌زاده برای مقالۀ «فلسفه دین جهانی و رویکرد وجودی»

سید جابر موسوی‌راد برای مقالۀ «Theory of Compensation and the Problem of Evil; a New Defense»

دیدگاهی بنویسید

74  +    =  78