فراخوان جشنوارۀ فارابی

ارسال شده در: اخبار | 0 | تعداد بازدید: 528

از همۀ استادان و پژوهشگران گرامی در عرصۀ علوم انسانی و اسلامی دعوت می‌شود تا آثار خود (شامل کتاب پژوهشی، گزارش نهایی پژوهش، رسالۀ دکتری، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد و مقالۀ پژوهشی (دربارۀ علوم انسانیِ اسلامی)) که در سه سال گذشته (از ابتدای فروردین ۱۳۹۹ تا پایان اسفند ۱۴۰۱) به اتمام رسیده یا منتشر شده است را به دبیرخانۀ دائمی جشنوارۀ بین‌المللی فارابی ارسال نمایند.

برای کسب اطلاعات بیش‌تر به تارنمای جشنوارۀ بین‌المللی فارابی مراجعه فرمایید:

www.farabiaward.ir

دیدگاهی بنویسید

1  +  7  =