حلقۀ مطالعاتی «معرفت‌شناسی گواهی و باورهای دینی»

 • هدف جلسات: در این حلقۀ مطالعاتی به باهم‌خوانی یکی از مقالات جنیفر لکی با عنوان «معرفت‌شناسی گواهی و باورهای دینی» که در دست‌نامۀ آکسفورد با موضوع معرفت‌شناسی کلام آمده است خواهیم پرداخت.
  مشخصات کتابشناسی این مقاله:

Lackey, Jennifer. “The Epistemology of Testimony and Religious Belief.” In The Oxford Handbook of the Epistemology of Theology. Oxford University Press, 2017

 • توضیحات تکمیلی در ارتباط با مسئلۀ اصلی مقاله و ساختار آن در پیوست تقدیم می‌شود.
 • تعداد جلسات ۳ جلسه است.
 • این جلسات در پلتفرم گوگل‌میت برگزار می شود.
 • جلسات در روزهای دوشنبه، ساعت ۱۷ از ۳۱ مرداد برگزار می شود.
 • این باهم‌خوانی با سبک گفت‌وگومحور پیش می‌رود. مقاله پنج بخش دارد (هر بخش حدود دو یا سه صفحه) و در کل مقاله، حدود بیست کلمۀ تخصصی یا نیازمند دقت بیشتر مشخص شده‌اند. برای هر جلسه، یک نفر مسئول ارائۀ بخش مشخص شده است و افرادی مسئول تعریف کلماتِ نیازمندِ دقت هستند. بخشی از جلسه به ارائه‌ها‌ و بخش دیگر به بحث و گفت‌وگو اختصاص می‌یابد. هر فرد ارائه‌کننده پس از ارائه، دیدگاه تحلیلی خود را در مورد آن بخش بیان می‌کند. برای تمرین متن‌خوانی برخی بندها در جلسه خوانده خواهد شد. برای اثربخشی بیشتر لازم است همۀ شرکت‌کنندگان بخش‌های مشخص‌شده را قبل از جلسه مطالعه کنند تا در جلسه پیرامون محتوای آن‌ها بحث و گفت‌وگوی مفیدی شکل بگیرد.
 • برای شرکت در این حلقۀ مطالعاتی لازم است افراد توانایی حداقلی خواندن متن تخصصی انگلیسی فلسفی را داشته باشند. تا حدی با معرفت‌شناسی معاصر و بحث‌های درون‌گرایی و برون‌گرایی آشنا باشند و زمان کافی را برای آمادگی شرکت در جلسه با مختصاتی که بیان شد داشته باشند.
 • شرکت در این حلقۀ مطالعاتی رایگان است.
 • برای شرکت در این جلسات، هیچ گونه گواهی ای صادر نخواهد شد.

ثبت‌نام در این رویداد به پایان رسیده است.

پیوست:
یکی از بحث‌های نسبتاً جدید در معرفت‌شناسی معاصر بحث معرفت‌شناسی گواهی است. مسئلۀ اصلی در این حوزه از معرفت‌شناسی گواهی این است که تحت چه شرایطی می‌توان از طریق گفته دیگران باوری موجه کسب کرد. (در این حوزه رویکرد غالب بر این باور است که از طریق گفتۀ دیگران می‌توان باورهای را موجه کرد. بحث اصلی بر سر شروط لازم و کافی برای کسب باور موجه (خواه درون‌گرایانه خواه برون‌گرایانه) است.)
نقطۀ تلاقی معرفت‌شناسی گواهی و فلسفۀ دین زمینه‌ای است که باز هم نسبت به معرفت‌شناسی گواهی جدیدتر است. مقالۀ حاضر یکی از مقالاتی که در این نقطه قرار می‌گیرد. در این مقاله، جنیفر لکی که از نظریه‌پردازان شاخص در حوزۀ معرفت‌شناسی گواهی است، در چهار بخش ابتدایی مسائل اصلی معرفت‌شناسی گواهی و پاسخ‌های اصلی به آنها را مرور می‌کند و در بخش پایانی، به کاربرد این مسائل در نقد دو استدلال در حوزۀ باورهای دینی می‌پردازد: استدلال برآمده از شانس و استدلال مربوط به آتوریته.

دیدگاهی بنویسید

70  +    =  79