گزارش دهمین همایش فلسفۀ دین معاصر

ارسال شده در: اخبار | 0 | تعداد بازدید: 1,545

با به پایان رسیدن دهمین همایش بین‌المللی فلسفۀ دین معاصر با عنوان «فلسفۀ دین و افق‌های پیش‌رو» که در روزهای ۲۳ تا ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ در دانشگاه خوارزمی به‌صورت حضوری و مجازی برگزار شد، فایل تصویری همۀ نشست‌های این همایش به تفکیک در زیر قابل مشاهده است.

روز اول همایش

افتتاحیۀ همایش: گزارش دبیر علمی و سخنرانی دکتر جوادی

نشست اول: آینده فلسفۀ دین و مسائل انضمامی | آیت‌اللهی، علیزمانی و عباس‌زاده

نشست دوم: فلسفۀ دین، و فلسفه و کلام اسلامی | موسوی، امامی و احسن

نشست سوم: فلسفۀ دین و مسئلۀ طبیعت | امامی‌نسبت، جاهد و باشی‌زاده

نشست چهارم (انگلیسی): تیموتی نپر و محمد سعیدی‌مهر

نشست پنجم (انگلیسی): آزادگان و اشکوف

روز دوم همایش

نشست اول: فلسفۀ دین و معرفت‌شناسی اختلاف‌نظر | عبدالهی، خداپرست و کوچک‌زاده

نشست دوم: فلسفۀ دین و معنای زندگی | پاکدل و مروی

نشست سوم: فلسفۀ دین و مطالعات اجتماعی | نجاتی‌حسینی، شقاقی و رسولی‌پور

نشست چهارم (انگلیسی): مورالز، یونی و پیتس

نشست پنجم (انگلیسی): لیانگ، آرنز و الاکبر

روز سوم همایش

نشست اول: فلسفۀ دین و زبان دینی | اصفهانی، بیات و شجاعی

نشست دوم: فلسفۀ دین و فلسفۀ قار‌ه‌ای | اعتمادی‌نیا و شکراللهی

برنامۀ ویژۀ موزۀ دانشگاه خوارزمی

نشست سوم: فلسفۀ دین و مسئلۀ باور | فرقانی، سوری و غیاثوند

نشست چهارم (انگلیسی) | سهرابی‌فر، توکلی و مانی

نشست پنجم (انگلیسی): برایان لفتو

اختتامیه

دیدگاهی بنویسید

  +  22  =  29