معرفی مقالۀ برگزیدۀ اولین جایزۀ فلسفۀ دین

اولین نشست از سلسله‌نشست‌های معرفی آثار برگزیدۀ اولین جایزۀ فلسفۀ دین روز دوشنبه ۱۵ آذر ماه ساعت ۱۸ تا ۲۰ برگزار شد و در آن به معرفی مقالۀ برگزیدۀ این دوره از جایزه تحت عنوان «آیا ارجاع متعین به ساحت الهی ممکن است؟» نوشتۀ حامد قدیری پرداخت. دبیر این نشست نیز برعهدۀ محسن فیض‌بخش بود.

فایل کامل مقاله

دیدگاهی بنویسید

  +  35  =  36