برگزیدگان اولین جایزۀ فلسفۀ دین معرفی شدند

به گزارش روابط عمومی انجمن‌علمی فلسفۀ دین ایران، طی مراسمی که روز چهارشنبه ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۴ در دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، برگزیدگان اولین جایزۀ فلسفۀ دین بنا بر نظر شورای علمی جایزه به ترتیب زیر معرفی شدند:

در بخش کتاب، غزاله حجتی برای تألیف کتاب اختلاف‌نظر دینی: بررسی معرفت‌شناختی و انشاءالله رحمتی برای ترجمۀ کتاب دانشنامۀ فلسفۀ دین، در بخش پایان‌نامه و رساله، نیما نریمانی با رسالۀ «بررسی انتقادی بستار فیزیکی از طریق علیت ذهنی و ارادۀ آزاد و دلالت‌های آن نسبت به فاعلیت الهی در جهان» و در بخش مقاله، حامد قدیری برای مقالۀ «آیا ارجاع متعین به ساحت الهی ممکن است؟» برگزیده شناخته شدند.

گزارش تصویری اختتامیه

از میان همۀ آثار دریافت شده توسط دبیرخانۀ اولین جایزۀ فلسفۀ دین، نامزدهایی نهایی دریافت جایزه به شرح زیر بودند که از میان آن‌ها ۴ اثر بالا بیش‌تر امتیاز را کسب کردند:

نامزدهای بخش پایان‌نامه و رسالۀ اولین جایزۀ فلسفۀ دین

 • زینب امیری با رسالۀ «بررسی دیدگاه دیوید لاند در باب امکان حیات پس از مرگ»
 • نیما نریمانی با رسالۀ «بررسی انتقادی بستار فیزیکی از طریق علیت ذهنی و ارادۀ آزاد و دلالت‌های آن نسبت به فاعلیت الهی در جهان»
 • سیده فاطمه نورانی خطیبانی با پایان­نامۀ «رابطۀ فلسفه و دین در اندیشه بوئثیوس»

نامزدهای بخش کتاب اولین جایزۀ فلسفۀ دین

 • محمدابراهیم باسط برای ترجمۀ کتاب دربارۀ دین: سخنانی با تحقیرکنندگان فرهیخته‌اش
 • نعیمه پورمحمدی برای سرپرستی ترجمۀ کتاب دربارۀ شر: ترجمۀ مقالات برگزیده در فلسفه و الاهیات شر
 • غزاله حجتی برای تألیف کتاب اختلاف‌نظر دینی: بررسی معرفت‌شناختی
 • انشاءالله رحمتی برای ترجمۀ کتاب دانشنامۀ فلسفۀ دین
 • سعید عابدی برای ترجمۀ کتاب درآمدی به فلسفۀ دین
 • ذوالفقار ناصری برای تألیف کتاب رویکردهای رقیب در مسئلۀ شر با نگاهی به آرای برایان دیویس

نامزدهای بخش مقاله اولین جایزۀ فلسفۀ دین

 • فائزه برزگر تبریزی و منصور نصیری برای مقالۀ «تبیین کامل در سیستم‌های بستۀ فیزیکی و محدودیت نسخۀ علّی برهان جهان‌شناختی با تمرکز بر تقریر کِوین دیوی و مارک لیپلمان»
 • امیر صائمی و سیدمحمدهادی هدایت‌زاده رضوی برای مقالۀ «اعتراض هیوم به برهان نظم بر مبنای وجود شر و خداباوری شکاکانه»
 • مسعود طوسی سعیدی و سید حسن حسینی برای مقالۀ« Religious language as natural-sacred language»
 • حامد قدیری برای مقالۀ «آیا ارجاع متعین به ساحت الهی ممکن است؟»

دیدگاهی بنویسید

  +  62  =  68