پدیدارشناسی تجربۀ دینی در اندیشۀ هایدگر

ارسال شده در: اخبار, برنامه‌های انجمن, سخنرانی‌ها | 0 | تعداد بازدید: 265

اولین نشست از سلسله نشست‌های پاییزی انجمن‌علمی فلسفۀ دین ایران درباب «پدیدارشناسی تجربۀ دینی در اندیشۀ هایدگر» است. در این نشست که روز یک‌شنبه، ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۸ تا ۲۰ برگزار شد جناب آقای دکتر رضا دهقانی (پژوهشگر فلسفۀ میان‌فرهنگی دانشگاه وین اتریش) به ایراد سخن پرداخت.

فیلم این نشست در پایین قابل مشاهده است:

دیدگاهی بنویسید

5  +  4  =