دبیر و اعضای شورای علمی اولین جایزۀ فلسفۀ دین معرفی شدند

به گزارش روابط عمومی انجمن علمی فلسفۀ دین ایران، با به پایان رسیدن موعد ارسال آثار، بنا بر تصمیم اعضای شورای سیاست‌گذاری، دبیر و اعضای شورای علمی اولین جایزۀ فلسفۀ دین به ترتیب زیر معرفی شدند:

دبیر علمی: دکتر رسول رسولی‌پور (دانشگاه خوارزمی)

اعضای شورای علمی:

  • حمیدرضا آیت‌اللهی (دانشگاه علامه طباطبائی)،
  • غلامحسین توکلی (دانشگاه اصفهان)،
  • محمد سعیدی‌مهر (دانشگاه تربیت مدرس)،
  • علی‌رضا قائمی‌نیا (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)،
  • قدرت‌الله قربانی (دانشگاه خوارزمی)،
  • عبدالرسول کشفی (دانشگاه تهران)،
  • جهانگیر مسعودی (دانشگاه فردوسی مشهد)،
  • نرگس نظرنژاد (دانشگاه الزهرا)

همچنین بنابر بر تصمیم شورای سیاست‌گذاری این جایزه در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۰ برگزیدگان خود را معرفی خواهد کرد.

دیدگاهی بنویسید

9  +  1  =