تأییدگرایی احتمالاتی و خداباوری

سومین نشست از سلسله نشست‌های تابستانی انجمن‌علمی فلسفۀ دین ایران به گفت‌وگو درباب «تأییدگرایی احتمالاتی و خداباوری» پرداخت. در این نشست که روز یک‌شنبه، ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۸ تا ۲۰ برگزار شد جناب آقای فائز آقائی (دانشجوی دکتری فلسفۀ علم مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران)، جناب آقای مرتضی صفایی (دانشجوی دکتری فلسفۀ دین دانشگاه تهران)، سرکار خانم شبنم فرجی (دانشجوی دکتری کلام اسلامی دانشگاه شهید مطهری (ره)) و جناب آقای محمدمهدی مروجی (دانشجوی دکتری کلام اسلامی دانشگاه شهید مطهری (ره)) به گفت‌وگو نشستند.

فایل تصویری این نشست در پایین قابل مشاهده است.

دیدگاهی بنویسید

12  +    =  15