تأییدگرایی احتمالاتی و خداباوری

ارسال شده در: اخبار | 0 | تعداد بازدید: 46

سومین نشست از سلسله نشست‌های تابستانی انجمن‌علمی فلسفۀ دین ایران به گفت‌وگو درباب «تأییدگرایی احتمالاتی و خداباوری» می‌پردازد. در این نشست که روز یک‌شنبه، ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۸ تا ۲۰ برگزار خواهد شد جناب آقای فائز آقائی (دانشجوی دکتری فلسفۀ علم مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران)، جناب آقای مرتضی صفایی (دانشجوی دکتری فلسفۀ دین دانشگاه تهران)، سرکار خانم شبنم فرجی (دانشجوی دکتری کلام اسلامی دانشگاه شهید مطهری (ره)) و جناب آقای محمدمهدی مروجی (دانشجوی دکتری کلام اسلامی دانشگاه شهید مطهری (ره)) به گفت‌وگو خواهند نشست.

برای ورود به اتاق مجازی این نشست اینجا کلیک کنید.

دیدگاهی بنویسید

9  +  1  =