گفت‌وگو دکتر محمد سعیدی‌مهر با برنامۀ سوره

پوشش خبری سالگرد تأسیس انجمن‌علمی فلسفۀ دین ایران در برنامۀ تلویزیونی «سوره؛ درنگ دین‌پژوهی» شبکه چهار در تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۰ همراه با گفت‌وگو با دکتر محمد سعیدی‌مهر (رئیس انجمن) در بارۀ ۱۰ سال فعالیت انجمن

دیدگاهی بنویسید

8  +  2  =