برنامۀ همایش «ارزش‌شناسی خداباوری»

ارسال شده در: خارجی, رویداد | 0 | تعداد بازدید: 418

برنامۀ زمان‌بندی همایش «ارزش‌شناسی خداباوری» که به همت لیز جکسون، کرک لوغید و کلس کری برگزار می‌شود منتشر شد. جزئیات این همایش که از بین ساعت ۲۱:۳۰ تا ۱:۳۰ بامداد دوشنبه ۷ تیر ماه تا پنج‌شنبه ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۰ برگزار می‌شود به شرح زیر است:

دوشنبه و سه‌شنبه، ۷ و ۸ تیرماه ۱۴۰۰

ساعت ۲۱:۳۰ – افتتاحیه

ساعت ۲۱:۴۰ تا ۲۲:۳۰

Helen Yetter-Chappell (Miami), “What Does God Add to an Idealist World?” s

ساعت ۲۲:۴۰ تا ۲۳:۳۰

Brian Ballard (Pittsburgh), “Borrowed Majesty: Why the World Is Better If Made by God” s

ساعت ۲۳:۴۰ تا ۰۰:۳۰

Klaas J. Kraay (Ryerson University), “Modal Space Pro-Theism: Leibniz on Steroids?” s

ساعت ۰۰:۴۰ تا ۰۱:۳۰

Kirk Lougheed (LCC International University/University of Pretoria), “Klaas J. Kraay’s Modal Space Pro-Theism: Problems and Prospects” s

سه‌شنبه و چهارشنبه، ۸ و ۹ تیرماه ۱۴۰۰

ساعت ۲۱:۴۰ تا ۲۲:۳۰

Perry Hendricks (Purdue), “Axiarchism: How to Improve the Prospects of Anti-Theism” s

ساعت ۲۲:۴۰ تا ۲۳:۳۰

Austen McDougal (Stanford), “Squeezing God into Fitting-Response Accounts of Value” s

ساعت ۲۳:۴۰ تا ۰۰:۳۰

Josh Brecka (University of Toronto), “Divine Judgement and Pragmatic Encroachment: An Epistemic Argument for Anti-Theism” s

ساعت ۰۰:۴۰ تا ۰۱:۳۰

Liz Jackson (Ryerson University), “The Epistemic Axiology of Theism” s

چهارشنبه و پنج‌شنبه، ۹ و ۱۰ تیرماه ۱۴۰۰

ساعت ۲۱:۴۰ تا ۲۲:۳۰

Asha Lancaster-Thomas (Atlanta Classical Academy), “Picking Wholes: the Axiology of Pantheism” s

ساعت ۲۲:۴۰ تا ۲۳:۳۰

۲:۱۰-۳:۰۰ – Thaddeus Metz (University of Pretoria), “Comparing the Meaningfulness of Finite and Infinite Lives” s

ساعت ۲۳:۴۰ تا ۰۰:۳۰

۳:۱۰-۴:۰۰ – Andrei A. Buckareff (Marist College), “Axiological Pantheism” s

ساعت ۰۰:۴۰ تا ۰۱:۳۰: پذیریایی مجازی اختتامیۀ همایش

چکیدۀ همۀ مقالات در اینجا قابل دریافت است.

آدرس ورود به جلسه در بستر زوم این خواهد بود.

پذیرایی مجازی اختتامیۀ همایش هم در اینجا برگزار می‌شود.

دیدگاهی بنویسید

  +  46  =  50