فراخوان مقاله مجلۀ مانوسکریتو

ارسال شده در: خارجی, رویداد | 0 | تعداد بازدید: 437

مجلۀ مانوسکریتو (Manuscrito) یک شمارۀ ویژه برای پرداختن به موضوع فلسفۀ دین تحلیلی معاصر در نظر گرفته است.

موضوعات این شماره عبارتند از (ولی محدود نیستند به):

  • براهین کلاسیک و معاصر به سود وجود خدا
  • براهین کلاسیک و معاصر علیه وجود خدا
  • رویکردهای صوری به معرفت‌شناسی دینی و الهیات تحلیلی
  • تصورات مختلف از خدا
  • معرفت‌شناسی اصلاح‌شده
  • ایمان‌گرایی
  • علم و دین
  • معجزات
  • منطق دین

مقالات باید از طریق این صفحه بارگذاری شوند و باید حین بارگذاری مشخص شود که مقاله برای شمارۀ ویژۀ «Contemporary Analytic Philosophy of Religion» در نظر گرفته شده است.

آخرین مهلت ارسال مقاله: ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ (۱۵ جون ۲۰۲۱)

این شماره بخشی از طرح «رویکردهای صوری به فلسفۀ دین و الهیات تحلیلی» است که با حمیات بنیاد تمپلتون انجام می‌شود.

برای کسب اطلاعات بیش‌تر با فابیو برتاتو (Fabio Bertato: fbertato@unicamp.br) یا نیکولا کلودیا سالواتوره (Nicola Claudio Salvatore: ncsalvatore@unisinos.br) مرتبط شوید.

منبع

دیدگاهی بنویسید

  +  84  =  90