همایش آنلاین طرح فلسفۀ دین جهانی

ارسال شده در: خارجی, رویداد | 0 | تعداد بازدید: 1,712

طرح فلسفۀ دین جهانی (Global Philosophy of Religion Project) اقدامی مبتکرانه در جهت تبدیل کردن فلسفۀ دین به حوزه‌ای واقعاً جهانی است. این طرح با حمایت مالی بنیاد جان تمپلتون و صندوق سرمایه‌گذاری داینمیک مستقر دانشگاه بیرمنگام فعالیت می‌کند.

موضوع این دوره از همایش وجود و ماهیت خدا و دیگر امور الوهی است. دیگر موضوعات قابل پرداخت در این همایش عبارتند از: رابطه‌ای که امور الوهی می‌توانند با عالم پیدا کنند، چیزهایی که می‌توانیم به کمک عقل و تجارب دینی/عرفانی می‌توانیم درباب اوصاف امور الوهی بیاموزیم، آیا امور الوهی می‌توانند سرچشمۀ واقعیت و وضعیت کنونی آن را تبیین کنند، آیا باور به این موجود فراطبیعی با علم سازگار است و چگونه اخلاق و به‌زیستی با باور به امور الوهی مرتبط است.

این همایش خصوصاً از حضور پژوهشگرانی از سنت‌های دینی و مناطق جغرافیایی که در فلسفۀ دین موجود نمایندگی نمی‌شوند استقبال می‌کند.

زمان برگزاری همایش: ۱ تیر تا ۳ تیر ۱۴۰۰ (۲۲ تا ۲۴ ژوئن ۲۰۲۱)

چکیدۀ مقالات باید بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ کلمه از طریق این گوگل فرم ارسال شود.

موعد ارسال مقاله: ۱۲ فرودین ۱۴۰۰ (۱ آوریل ۲۰۲۱)

ایمیل همایش: gprconference@contacts.bham.ac.uk

منبع

دیدگاهی بنویسید

8  +  2  =