فراخوان ارسال چکیده برای شرکت در کارگاه آموزشی

ارسال شده در: خارجی, رویداد | 0 | تعداد بازدید: 410

موضوع کارگاه: فلسفۀ دین در آسیا تاریخ برگزاری: جمعه ۳۱ مارس تا شنبه اول آوریل ۲۰۲۳ ۱۱ فروردین ۱۴۰۲ تا ۱۲ فروردین ۱۴۰۲ مکان برگزاری: کره جنوبی، سئول، دانشگاه یونسی(UIC) مرکز مطالعات وریتاس (The Veritas Research Center ) در دانشگاه یونسی، … Continued