ثبت‌نام دومین جشنوارۀ ملی زن و علم

با سلام و احترام؛

با سلام و احترام؛

ضمن تشکر از حسن نظر شما، ثبت‌نام در دومین جشنوارۀ ملی زن و علم به پایان رسیده است.

دبیرخانۀ دومین جشنوارۀ ملی زن و علم