ردیف نام نشریه صاحب امتیاز سردبیر آرشیو
 ۱ جستارهای فلسفه دین  انجمن فلسفه دین ایران حمیدرضا آیت‌اللهی آرشیو
 ۲ نقد و نظر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم محمدتقی سبحانی آرشیو
۳ فلسفه دین پردیس قم دانشگاه تهران سید محمد مقیمی آرشیو
 ۴ پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت سابق) دانشگاه امام صادق (ع) حسینعلی سعدی آرشیو
۵  ارغنون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی احمد مسجد جامعی  آرشیو
۶  کیان مهدی کدخدازاده اصل مهدی کدخدازاده اصل آرشیو
۷  اندیشه دینی دانشگاه شیراز  قاسم کاکایی آرشیو
 ۸  پژوهش های علم و دین پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی حمیدرضا آیت‌اللهی آرشیو
 ۹ کتاب ماه دین خانه کتاب سید هدایت جلیلی آرشیو
۱۰ اندیشه نوین دینی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها ابراهیم کلانتری آرشیو
 ۱۱  فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه تهران عبدالرسول کشفی آرشیو
 ۱۲  اطلاعات حکمت و معرفت  شرکت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) انشاء الله رحمتی آرشیو
۱۳ جستارهایی در فلسفه و کلام دانشگاه فردوسی مشهد  سیدمرتضی حسینی شاهرودی آرشیو