روز اول (سه‌شنبه، ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲)

افتتاحیه (محمد سعیدی‌مهر، حسین کرمانیان و آیدین توپاق‌اغلو)

نشست اول (اردشیر محمودی، محمدامین کشنلو، زهرا ستارپناهی و رضا اکبری)

نشست دوم (میترا کاظمی تبریز، حسن احمدی‌زاده و عطیه شمس‌زاده)

نشست سوم (عاطفه مروی، محمدرضا حجازی‌منفرد و مهدی اصفهانی)

نشست چهارم (راضیه زینلی، علیرضا رازقی و امین شاه‌وردی)

نشست پنجم (انگلیسی)

نشست ششم (انگلیسی)

روز دوم (چهارشنبه، ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲)

نشست اول (حامد قدیری، حسین هوشنگی، شهلا اسلامی و امیرعباس علی‌زمانی)

نشست دوم (حسن سرایلو، ریحانه داودی کهکی، قدرت‌الله قربانی و اکبر قربانی)

نشست سوم (سعید امامی‌نسب، حسن مهرنیا و سجاد خاکی‌صدیق)

نشست چهارم (مهسا پوست‌فروش‌فرد، صدرا تقی‌پور و سیدمصطفی شهرآیینی)

نشست پنجم (نادر شکراللهی، زینب یوسفی و مریم خوشنویسان)

نشست ششم (روح‌الله سوری، فاطمه گلی‌پور، سیدروح‌الله شفیعی و سیدشهاب‌الدین حسینی)

نشست هفتم (امیرحسین امامی کوپایی، محمدحسین خالداری، مهدی اخوان)

نشست هشتم (انگلیسی)

گالری عکس‌های همایش