ثبت‌نام در این دوره از جایزه به اتمام رسیده است. امیدوارم در سال‌های آینده بتوانیم از آثار شما استفاده کنیم.