ضمن تشکر از شما برای ابراز علاقه‌مندی جهت حضور در برنامه‌های انجمن، لطفاً فرم زیر را با دقت تکمیل کرده و منتظر دریافت ایمیل تأییدۀ ثبت‌نام باشید. آدرس محل برگزاری جلسات و نحوۀ ورود به آن پس از تأیید ثبت‌نام از طریق ایمیل به اطلاع شما می‌رسد.

+3