اولین پیش‌نشست دوازدهمین همایش فلسفۀ دین معاصر

اولین پیش‌نشست از همایش بین‌المللی فلسفۀ دین معاصر که مقرر است ۲۵ و ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ با موضوع «مسئلۀ شرّ در اندیشۀ جدید و اسلامی» در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شود، روز دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۹ تا ۲۱ به‌صورت مجازی برگزار شد.

در این نشست، دکتر محمد لگنهاوزن به ارائۀ سخنرانی با موضوع «ابعاد مسئلۀ شرّ در اروپای امروز» پرداخت و دبیر علمی این نشست را دکتر محمدعلی مبینی برعهده داشت.

فایل تصویری این نشست در زیر قابل مشاهده است:

دیدگاهی بنویسید

8  +  2  =