حلقۀ مطالعاتی «پدیدارشناسی روح»

کمیتۀ فلسفۀ دین قاره‌ای انجمن‌علمی فلسفۀ دین ایران حلقۀ مطالعاتی ترجمه و تفسیر متن اصلی پدیدارشناسی روح نوشتۀ گئورگ ویلهلم فریدریش هگل را با تأکید بر مباحث فلسفۀ دین و به راهبری جناب آقای دکتر مهدی اصفهانی (عضو هئیت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) برگزار می‌کند. این حلقۀ مطالعاتی از ابتدا تا انتهای مقدمه (Vorrede) را شامل خواهد شد. همچنین مقرر است هر چهار جلسه یک‌بار، نشست‌های ادواری با حضور استادان متخصص در این زمینه برای بحث پیرامون بخش‌های تفسیرشده طی چهارجلسۀ گذشته برگزار گردد.

این حلقۀ مطالعاتی چهارشنبه‌ها از ساعت ۱۵ تا ۱۷ و به مدت یک‌سال برگزار خواهد شد. اولین جلسۀ از این حلقۀ مطالعاتی، ۹ اسفند ۱۴۰۲ خواهد بود.

همچنین به متقاضیان دریافت گواهی، مشروط به شرکت منظم در جلسات و پرداخت هزینه، از سوی انجمن‌علمی فلسفۀ دین ایران گواهی رسمی اعطا خواهد شد.

حلقه به‌صورت حضوری و مجازی برگزار می‌شود و اطلاعات تکمیلی برای افرادی که از طریق این آدرس ثبت‌نام می‌کنند ارسال خواهد شد.

دیدگاهی بنویسید

  +  63  =  73