مجمع عمومی سالیانۀ انجمن برگزار شد

ارسال شده در: اخبار, برنامه‌های انجمن, سخنرانی‌ها | 0 | تعداد بازدید: 1,680

مطابق با آئین‌نامۀ کمیسیون انجمن‌های علمی کشور، یکی از وظایف انجمن‌های علمی برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه با حضور اعضای پیوستۀ انجمن به منظور ارائۀ گزارش اجرایی و مالی سال گذشتۀ توسط هیئت مدیره و تصمیم‌گیری راجع به رویکردها اصلی انجمن در سال آینده است. انجمن‌علمی فلسفۀ دین ایران نیز بر اساس مصوبۀ جلسۀ مورخ ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ هیئت مدیره تصمیم به برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانۀ انجمن گرفت و مطابق با آگهی منتشر شده در صفحۀ ۶ روزنامۀ اطلاعات مورخ ۱۲ آبان ۱۴۰۱ و تماس ایمیلی، تلفنی و پیامکی با همۀ اعضای پیوستۀ انجمن از ایشان برای مشارکت در این مجمع دعوت به عمل آورد.

در نهایت مجمع انجمن در تاریخ ۲۸ آبان ۱۴۰۱ از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در سالن استاد میرحسنی دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس با ۵ دستور (۱) ارائۀ گزارش هئیت مدیره، (۲) ارائۀ گزارش بازرس انجمن، (۳) تصویب تراز مالی، (۴) تعیین میزان حق عضویت و (۵) تصویب برنامۀ راهبردی انجمن برگزار گردید و با به حدنصاب رسیدن حضور شخصی یا وکالتی اعضا رسمیت یافت.

مطابق با آئین‌نامۀ برگزاری مجامع، در ابتدای مجمع هئیت رئیسه متشکل از حمیدرضا آیت‌اللهی (رئیس هیئت رئیسه)، زهرا عباسی (ناظر)، کریم کرمی (ناظر) و مجید حدادی (منشی) به انتخاب اعضا رسیدند و مدیریت جلسه را برعهده گرفتند. سپس به‌عنوان اولین دستور محمد سعیدی‌مهر (رئیس انجمن) به ارائۀ گزارش عملکرد انجمن طی دو سال گذشته پرداخت و از دستاوردهای انجمن در این دوره برای حاضرین در جلسه سخن گفت.

در ادامه گزارش مالی انجمن توسط محمدمهدی فلاح (خزانه‌دار انجمن) ارائه گردید و تراز مالی سال ۱۴۰۰ به تصویب اعضا رسید و مورد تأیید سیدداود عطایی (بازرس انجمن) قرار گرفت.

یکی دیگر از مصوبه‌های مجمع تصمیم‌گیری راجع به پیشنهاد هیئت مدیره برای افزایش حق عضویت اعضا بود که با توجه به تصویب این پیشنهاد در مجمع، از سال ۱۴۰۱ حق عضویت اعضا به شرح زیر اعلام می‌گردد: مبلغ ۳۰۰ هزار تومان برای استادان و مبلغ ۱۵۰ هزار تومان برای دانشجویان و طلاب عضو پیوستۀ انجمن.

در نهایت نیز برنامۀ راهبردی تهیه شده توسط هئیت مدیره قرائت شد و کلیات آن مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

این جلسه رأس ساعت ۱۷ با پذیرایی از حاضرین در جلسه پایان یافت.

بروشور گزارش انجمن

دیدگاهی بنویسید

  +  60  =  66