معرفی کتاب برگزیدۀ اولین جایزۀ فلسفۀ دین

سومین نشست از سلسله‌نشست‌های معرفی آثار برگزیدۀ اولین جایزۀ فلسفۀ دین روز چهارشنبه ۸ دی ماه ساعت ۱۸ تا ۲۰ برگزار شد و در آن به معرفی کتاب برگزیدۀ این دوره از جایزه تحت عنوان اختلاف‌نظر دینی؛ بررسی معرفت‌شناختی تألیف غزاله حجتی پرداخته شد. دبیر این نشست نیز برعهدۀ علیرضا درّی نوگورانی است.

فایل تصویری این نشست در زیر آمده است:

دیدگاهی بنویسید

23  +    =  30