معرفی کتاب: شرط‌بندی بر وجود خدا

اولین نشست اینستاگرامی انجمن‌علمی فلسفۀ دین ایران به معرفی کتاب شرط‌بندی بر وجود خدا (نگاهی معرفت‌شناختی بر برهان‌های علمی خداباوری) با حضور دکتر زینب سالاری (مؤلف کتاب) اختصاص یافته است. در این نشست که روز دوشنبه ۲۵ مرداد ساعت ۱۸ به‌صورت زنده در صفحۀ اینستاگرام انجمن به آدرس philorconference برگزار خواهد شد به موضوعات زیر می‌پردازیم:

  • مدعیات اصلی کتاب چیستند؟
  • کتاب در پاسخ به چه نیازی نوشته شده است؟
  • مخاطبان باید از کتاب انتظار پیگیری چه مباحثی را داشته باشند؟
  • زمینۀ اصلی بحث کتاب چیست و در کدام یک از حوزه‌های فلسفۀ دین تعریف می‌شود؟
  • کتاب چه چشم‌اندازهای جدیدی برای مخاطب فارسی خود و دانشجویان فلسفۀ دین باز می‌کند؟
  • ضرورت تألیف در حوزۀ فلسفۀ دین چیست و تا چه میزان اهمیت دارد؟

دیدگاهی بنویسید

79  +    =  87