فلسفۀ دین: تحلیلی و/یا قاره‌ای

اولین نشست از سلسله نشست‌های تابستانی انجمن‌علمی فلسفۀ دین ایران به گفت‌وگو درباب «فلسفۀ دین: تحلیلی و/یا قاره‌ای» پرداخت. در این نشست که روز یک‌شنبه، ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۸ تا ۲۰ برگزار شد جناب آقای دکتر حمیدرضا آیت‌اللهی (دانشگاه علامه طباطبائی)، جناب آقای دکتر محمدابراهیم باسط (سازمان سمت)، سرکار خانم دکتر فاطمه توفیقی (دانشگاه ادیان و مذاهب) و جناب آقای دکتر محمد سعیدی‌مهر (دانشگاه تربیت مدرس) به گفت‌وگو نشستند.

فایل تصویری این نشست در زیر قابل مشاهده است:

دیدگاهی بنویسید

4  +  3  =