همایش آنلاین طرح فلسفۀ دین جهانی

ارسال شده در: خارجی, رویداد | 0 | تعداد بازدید: 90

طرح فلسفۀ دین جهانی (Global Philosophy of Religion Project) اقدامی مبتکرانه در جهت تبدیل کردن فلسفۀ دین به حوزه‌ای واقعاً جهانی است. این طرح با حمایت مالی بنیاد جان تمپلتون و صندوق سرمایه‌گذاری داینمیک مستقر دانشگاه بیرمنگام فعالیت می‌کند.

موضوع این دوره از همایش وجود و ماهیت خدا و دیگر امور الوهی است. دیگر موضوعات قابل پرداخت در این همایش عبارتند از: رابطه‌ای که امور الوهی می‌توانند با عالم پیدا کنند، چیزهایی که می‌توانیم به کمک عقل و تجارب دینی/عرفانی می‌توانیم درباب اوصاف امور الوهی بیاموزیم، آیا امور الوهی می‌توانند سرچشمۀ واقعیت و وضعیت کنونی آن را تبیین کنند، آیا باور به این موجود فراطبیعی با علم سازگار است و چگونه اخلاق و به‌زیستی با باور به امور الوهی مرتبط است.

این همایش خصوصاً از حضور پژوهشگرانی از سنت‌های دینی و مناطق جغرافیایی که در فلسفۀ دین موجود نمایندگی نمی‌شوند استقبال می‌کند.

زمان برگزاری همایش: ۱ تیر تا ۳ تیر ۱۴۰۰ (۲۲ تا ۲۴ ژوئن ۲۰۲۱)

چکیدۀ مقالات باید بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ کلمه از طریق این گوگل فرم ارسال شود.

موعد ارسال مقاله: ۱۲ فرودین ۱۴۰۰ (۱ آوریل ۲۰۲۱)

ایمیل همایش: gprconference@contacts.bham.ac.uk

منبع

دیدگاهی بنویسید
Enter Captcha Here :