خداباوری و چالش‌های پیش‌رو

اولین جلسه از مجموعۀ پیش‌نشست‌های همایش بین‌المللی «عقلانیت، خداباوری و خداناباوری» به همت مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران و با همکاری انجمن‌علمی فلسفۀ دین ایران و دانشگاه خوارزمی روز دوشنبه، مورخ ۲۰ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۸ تا ۲۰ تحت عنوان «خداباوری و چالش‌های پیش‌رو» برگزار شد.

در زیر می‌توانید فایل تصویر هر سخنرانی از این پیش‌نشست را مشاهده کنید:

دکتر رسول رسولی‌پور (دانشگاه خوارزمی) | «سهم معرفت‌شناسان درون‌گرا و برون‌گرا در عقلانیت باور دینی»

دکتر سعیده فخار نوغانی (دانشگاه جامعه المصطفي (ص) ‌العالميه) | «عقلانیت فضیلت‌محور و باورهای دینی»

دکتر علی‌رضا درّی نوگورانی | «گواهی گزاره‌های دینی و چالش عقلانیت»

دکتر غزاله حجتی | «باور دینی و چالش اختلاف‌نظر»

دیدگاهی بنویسید

  +  87  =  93