امام موسی صدر و دین گفت‌گویی

ارسال شده در: اخبار | 0 | تعداد بازدید: 132

به همت انجمن فلسفۀ میان‌فرهنگی ایران، مؤسسۀ فرهنگی‌تحقیقاتی امام موسی صدر و پژوهشکدۀ فرهنگ معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نشست «امام موسی صدر و دین گفت‌وگویی» با سخنرانی دکتر رسول رسولی‌پور و با حضور دکتر محمدرضا حسینی بهشتی، دکتر علی‌اصغر مصلح و دکتر احمدعلی حیدری برگزار شد. فایل تصویری این جلسه که روز پنجشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۵ برگزار شد در این زیر قابل مشاهده است.

+1

دیدگاهی بنویسید