همایش بین‌المللی «مبانی فلسفی و الهیاتی جدید برای گفتگوی میان مسیحیان و مسلمانان»

ارسال شده در: اخبار | 4 | تعداد بازدید: 1,533

محل برگزاری: مجموعۀ هتل‌های برناردین، سواحل پورتروژ، اسلوونی برگزارکنندگان: ۱- انجمن علمی فلسفه دین ایران۲- موسسه علمی تحقیقاتی کوپر، اسلوونی ۳- موسسه الهیات تطبیقی و مطالعات فرهنگی، دانشگاه پادربورن، آلمان ۴- انجمن دین‌پژوهی تطبیقی ،لوبلیانا، اسلوونی کمیته اجرایی همایش: دکتر … Continued